Sự phát triển của Rupee Ấn Độ / Shilling Tanzania

INR

Sự phát triển của TZS / INR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Shilling Tanzania là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Ấn Độ = 3 833.7064 Shilling Tanzania

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Shilling Tanzania là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Ấn Độ = 2 087.9259 Shilling Tanzania