Sự phát triển của Shilling Tanzania / Rupee Ấn Độ

TZS

Sự phát triển của INR / TZS

Ngày tốt nhất để đổi từ Shilling Tanzania sang Rupee Ấn Độ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Shilling Tanzania = 47.49589 Rupee Ấn Độ

Ngày xấu nhất để đổi từ Shilling Tanzania sang Rupee Ấn Độ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Shilling Tanzania = 26.08442 Rupee Ấn Độ