Sự phát triển của Kip Lào / Đồng Việt Nam

LAK

Sự phát triển của VND / LAK

Ngày tốt nhất để đổi từ Kip Lào sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Kip Lào = 283.6906 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Kip Lào sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Kip Lào = 114.2098 Đồng Việt Nam