Sự phát triển của Bảng Li-băng / Lev Bulgaria

LBP

Sự phát triển của BGN / LBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Li-băng sang Lev Bulgaria là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Bảng Li-băng = 204.3585337 Lev Bulgaria

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Li-băng sang Lev Bulgaria là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Bảng Li-băng = 77.8509658 Lev Bulgaria