Sự phát triển của Rupee Sri Lanka / Ringgit Malaysia

LKR

Sự phát triển của MYR / LKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Sri Lanka sang Ringgit Malaysia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Rupee Sri Lanka = 405.421436 Ringgit Malaysia

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Sri Lanka sang Ringgit Malaysia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Rupee Sri Lanka = 119.673274 Ringgit Malaysia