tiền của Ma-rốc : Dirham Ma-rốc د.م.

Ma-rốc

Dirham Ma-rốc là đồng tiền được sử dụng tại 2 quốc gia sau đây: Ma-rốc, Tây Sahara. Mã của của Dirham Ma-rốc là MAD. Chúng tôi sử dụng د.م. làm biểu tượng của của Dirham Ma-rốc. Dirham Ma-rốc được chia thành 100 santims. MAD được quy định bởi Central Bank of Morocco.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dirham Ma-rốc , tiền của Ma-rốc

10 Dirham Ma-rốc
Dirham Ma-rốc
200 Dirham Ma-rốc
100 Dirham Ma-rốc
20 Dirham Ma-rốc
50 Dirham Ma-rốc

Tiền Của Ma-rốc

flag MAD
.