chuyển đổi Tugrik Mông Cổ (MNT) Đồng Việt Nam (VND)

Bộ chuyển đổi Tugrik Mông Cổ/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Mongolia, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Tugrik Mông Cổ sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Tugrik Mông Cổ = 757.5877 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Tugrik Mông Cổ sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Tugrik Mông Cổ = 666.1322 Đồng Việt Nam

Lịch sử Tugrik Mông Cổ / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày MNT /VND kể từ Thứ năm, 12 Tháng năm 2022.

Tối đa đã đạt được

1 Tugrik Mông Cổ = 7.5759 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Tugrik Mông Cổ = 6.6613 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / MNT

Date MNT/VND
6.6699
6.6613
6.6660
6.6637
6.6681
6.6770
6.6754
6.9234
6.9462
6.9910
6.9680
6.9283
6.8925
6.8893
6.8828
6.8804
6.8836
6.9373
6.9284
6.9611
6.9578
7.0430
7.2733
7.2914
7.2626
7.3512
7.3505
7.3776
7.2424
7.2913
7.3012
7.3238
7.3045
7.3285
7.3339
7.3089
7.3318
7.3240
7.3911
7.3744
7.4289
7.4578
7.4264
7.4499
7.4339
7.4289
7.4432
7.4664
7.4646
7.4701
7.4578

Tiền Của Mông Cổ

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Tugrik Mông Cổ/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 6.67 Đồng Việt Nam VND
2 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 13.35 Đồng Việt Nam VND
3 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 20.02 Đồng Việt Nam VND
4 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 26.69 Đồng Việt Nam VND
5 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 33.37 Đồng Việt Nam VND
10 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 66.73 Đồng Việt Nam VND
15 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 100.10 Đồng Việt Nam VND
20 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 133.46 Đồng Việt Nam VND
25 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 166.83 Đồng Việt Nam VND
100 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 667.31 Đồng Việt Nam VND
500 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 3 336.55 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: MNT/VND

.