chuyển đổi Tugrik Mông Cổ (MNT) Đồng Việt Nam (VND)

7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi MNT/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Tugrik Mông Cổ sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Tugrik Mông Cổ = 855.88 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Tugrik Mông Cổ sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Tugrik Mông Cổ = 855.88 Đồng Việt Nam

Lịch sử Tugrik Mông Cổ / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày MNT /VND kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Tugrik Mông Cổ = 17.563514656312 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Tugrik Mông Cổ = 8.558763871856 Đồng Việt Nam
Date MNT/VND
8.6479
8.6417
8.6489
8.6366
8.6465
8.6490
8.6515
8.6634
8.6513
8.6735
8.6953
8.6453
8.6438
8.6447
8.6679
8.6421
8.6482
8.6706
8.6954
8.6968
8.6981
8.6914
8.6548
8.6843
8.7063
8.6785
8.6712
8.6712
8.6890
8.6608
8.6850
8.7111
8.7042
8.6986
8.7061
8.7163
8.7106
8.7266
8.7116
8.7767
8.7796
8.7137
8.6929
8.6778
8.6796
8.7249
8.7155
8.7159
8.7068
8.7194
chuyển đổi trong Kết quả -
1 MNT VND 1 Tugrik Mông Cổ MNT = 8.65 Đồng Việt Nam VND
2 MNT VND 2 Tugrik Mông Cổ MNT = 17.30 Đồng Việt Nam VND
15 MNT VND 15 Tugrik Mông Cổ MNT = 129.72 Đồng Việt Nam VND
50 MNT VND 50 Tugrik Mông Cổ MNT = 432.40 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Tugrik Mông Cổ (MNT)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Tugrik Mông Cổ = 8.65 Đồng Việt Nam
2 Tugrik Mông Cổ = 17.30 Đồng Việt Nam
3 Tugrik Mông Cổ = 25.94 Đồng Việt Nam
4 Tugrik Mông Cổ = 34.59 Đồng Việt Nam
5 Tugrik Mông Cổ = 43.24 Đồng Việt Nam
6 Tugrik Mông Cổ = 51.89 Đồng Việt Nam
7 Tugrik Mông Cổ = 60.54 Đồng Việt Nam
8 Tugrik Mông Cổ = 69.18 Đồng Việt Nam
9 Tugrik Mông Cổ = 77.83 Đồng Việt Nam
10 Tugrik Mông Cổ = 86.48 Đồng Việt Nam
15 Tugrik Mông Cổ = 129.72 Đồng Việt Nam
20 Tugrik Mông Cổ = 172.96 Đồng Việt Nam
25 Tugrik Mông Cổ = 216.20 Đồng Việt Nam
30 Tugrik Mông Cổ = 259.44 Đồng Việt Nam
40 Tugrik Mông Cổ = 345.92 Đồng Việt Nam
50 Tugrik Mông Cổ = 432.40 Đồng Việt Nam
60 Tugrik Mông Cổ = 518.87 Đồng Việt Nam
70 Tugrik Mông Cổ = 605.35 Đồng Việt Nam
80 Tugrik Mông Cổ = 691.83 Đồng Việt Nam
90 Tugrik Mông Cổ = 778.31 Đồng Việt Nam
100 Tugrik Mông Cổ = 864.79 Đồng Việt Nam
150 Tugrik Mông Cổ = 1 297.19 Đồng Việt Nam
200 Tugrik Mông Cổ = 1 729.58 Đồng Việt Nam
500 Tugrik Mông Cổ = 4 323.95 Đồng Việt Nam
1 000 Tugrik Mông Cổ = 8 647.90 Đồng Việt Nam