chuyển đổi Tugrik Mông Cổ (MNT) Đồng Việt Nam (VND)

Bộ chuyển đổi Tugrik Mông Cổ/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Mongolia, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Tugrik Mông Cổ sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Tugrik Mông Cổ = 877.9597 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Tugrik Mông Cổ sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Tugrik Mông Cổ = 805.3975 Đồng Việt Nam

Tiền Của Mông Cổ

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Tugrik Mông Cổ/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 8.08 Đồng Việt Nam VND
2 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 16.16 Đồng Việt Nam VND
3 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 24.23 Đồng Việt Nam VND
4 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 32.31 Đồng Việt Nam VND
5 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 40.39 Đồng Việt Nam VND
10 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 80.78 Đồng Việt Nam VND
15 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 121.17 Đồng Việt Nam VND
20 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 161.56 Đồng Việt Nam VND
25 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 201.95 Đồng Việt Nam VND
100 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 807.80 Đồng Việt Nam VND
500 Tugrik Mông Cổ MNT MNT VND 4 039.00 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: MNT/VND

Lịch sử Tugrik Mông Cổ / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày MNT /VND kể từ Thứ bảy, 28 Tháng chín 2019.

Tối đa đã đạt được

1 Tugrik Mông Cổ = 8.7796 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Tugrik Mông Cổ = 8.0540 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / MNT

Date MNT/VND
8.0896
8.1216
8.1055
8.1148
8.1644
8.1223
8.1490
8.1186
8.1213
8.1746
8.1714
8.1866
8.2506
8.1768
8.1832
8.2736
8.2798
8.3276
8.2600
8.3692
8.4384
8.4412
8.4184
8.3916
8.4374
8.5909
8.4638
8.4388
8.4225
8.4255
8.4262
8.4422
8.4919
8.5895
8.5699
8.5604
8.5641
8.5843
8.5711
8.5751
8.5905
8.6205
8.5618
8.6332
8.6366
8.6366
8.6953
8.6706
8.7063
8.7111
8.7116
8.7249