tiền của Mông Cổ : Tugrik Mông Cổ ₮

Mông Cổ

Tugrik Mông Cổ là đồng tiền của của Mông Cổ. Mã của của Tugrik Mông Cổ là MNT. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Tugrik Mông Cổ. Tugrik Mông Cổ được chia thành 100 möngö. MNT được quy định bởi Bank of Mongolia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Tugrik Mông Cổ , tiền của Mông Cổ

Tiền Của Mông Cổ