Sự phát triển của Rupee Mauritius / Yên Nhật

MUR

Sự phát triển của JPY / MUR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Mauritius sang Yên Nhật là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Mauritius = 459.7754 Yên Nhật

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Mauritius sang Yên Nhật là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Mauritius = 249.8158 Yên Nhật