Sự phát triển của Peso Mexico / Đồng Việt Nam

MXN

Sự phát triển của VND / MXN

Ngày tốt nhất để đổi từ Peso Mexico sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Peso Mexico = 180 273.6109 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Peso Mexico sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Peso Mexico = 92 284.6684 Đồng Việt Nam