chuyển đổi Peso Mexico (MXN) Đồng Việt Nam (VND)

$

Bộ chuyển đổi Peso Mexico/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Mexico, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Peso Mexico sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Peso Mexico = 118 689.7385 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Peso Mexico sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Peso Mexico = 103 554.7546 Đồng Việt Nam

Lịch sử Peso Mexico / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày MXN /VND kể từ Thứ ba, 8 Tháng sáu 2021.

Tối đa đã đạt được

1 Peso Mexico = 1 186.8974 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Peso Mexico = 1 035.5475 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / MXN

Date MXN/VND
1 167.1990
1 145.9892
1 132.7196
1 184.6399
1 186.0253
1 163.3066
1 153.5017
1 126.6869
1 122.2570
1 136.1657
1 121.6044
1 095.3857
1 072.5510
1 113.8485
1 121.8068
1 113.5019
1 100.4927
1 097.3359
1 102.5249
1 120.0643
1 114.2759
1 114.7786
1 102.5322
1 104.5134
1 093.7488
1 084.1568
1 046.7179
1 082.5638
1 106.9014
1 112.6813
1 088.5641
1 128.6192
1 112.8987
1 092.2454
1 110.2120
1 133.5443
1 130.2566
1 141.5769
1 142.7520
1 130.7927
1 121.8230
1 148.0582
1 143.4840
1 154.8599
1 146.7511
1 146.2850
1 158.2733
1 160.7103
1 162.5833
1 120.7247
1 150.2968

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Peso Mexico/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Peso Mexico MXN MXN VND 1 150.36 Đồng Việt Nam VND
2 Peso Mexico MXN MXN VND 2 300.73 Đồng Việt Nam VND
3 Peso Mexico MXN MXN VND 3 451.09 Đồng Việt Nam VND
4 Peso Mexico MXN MXN VND 4 601.46 Đồng Việt Nam VND
5 Peso Mexico MXN MXN VND 5 751.82 Đồng Việt Nam VND
10 Peso Mexico MXN MXN VND 11 503.65 Đồng Việt Nam VND
15 Peso Mexico MXN MXN VND 17 255.47 Đồng Việt Nam VND
20 Peso Mexico MXN MXN VND 23 007.29 Đồng Việt Nam VND
25 Peso Mexico MXN MXN VND 28 759.12 Đồng Việt Nam VND
100 Peso Mexico MXN MXN VND 115 036.46 Đồng Việt Nam VND
500 Peso Mexico MXN MXN VND 575 182.30 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: MXN/VND

.