tiền của Namibia : Đô la Namibia $

Namibia

Đô La Namibia là đồng tiền của của Namibia. Mã của của Đô la Namibia là NAD. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Đô la Namibia. Đô La Namibia được chia thành 100 cents. NAD được quy định bởi Bank of Namibia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đô la Namibia , tiền của Namibia