Sự phát triển của Rupee Pakistan / Dirham UAE

PKR

Sự phát triển của AED / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Dirham UAE là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Rupee Pakistan = 636.876928 Dirham UAE

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Dirham UAE là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Rupee Pakistan = 119.217069 Dirham UAE