Sự phát triển của Rupee Pakistan / Đô la Australia

PKR

Sự phát triển của AUD / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Đô la Australia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Rupee Pakistan = 251.913095 Đô la Australia

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Đô la Australia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Rupee Pakistan = 50.486644 Đô la Australia