Sự phát triển của Rupee Pakistan / Rupiah Indonesia

PKR

Sự phát triển của IDR / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Rupiah Indonesia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Pakistan = 17 936.2750 Rupiah Indonesia

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Rupiah Indonesia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Pakistan = 4 968.2684 Rupiah Indonesia