Sự phát triển của Rupee Pakistan / Rial Oman

PKR

Sự phát triển của OMR / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Rial Oman là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Rupee Pakistan = 683.7787164 Rial Oman

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Rial Oman là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Rupee Pakistan = 227.9369145 Rial Oman