Sự phát triển của Rupee Pakistan / Riyal Ả Rập Xê-út

PKR

Sự phát triển của SAR / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Riyal Ả Rập Xê-út là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Rupee Pakistan = 666.973185 Riyal Ả Rập Xê-út

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Riyal Ả Rập Xê-út là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Rupee Pakistan = 215.153740 Riyal Ả Rập Xê-út