Sự phát triển của Rupee Pakistan / Rand Nam Phi

PKR

Sự phát triển của ZAR / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Rand Nam Phi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Rupee Pakistan = 181.31091 Rand Nam Phi

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Rand Nam Phi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Rupee Pakistan = 69.13087 Rand Nam Phi