tiền của Romania : Leu Romania lei

Romania

Leu Romania là đồng tiền của của Romania. Mã của của Leu Romania là RON. Chúng tôi sử dụng lei làm biểu tượng của của Leu Romania. Leu Romania được chia thành 100 bani. RON được quy định bởi National Bank of Romania.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Leu Romania , tiền của Romania

RON/tiền tệ chuyển đổi
1 RON = 0.2029 EUR
1 RON = 0.1746 GBP
1 RON = 1.5803 CNY
1 RON = 1.0112 MYR
1 RON = 18.1655 RUB
1 RON = 0.3173 AUD
1 RON = 11.7179 PHP
1 RON = 7.6844 THB
1 RON = 26.8661 JPY
1 RON = 0.0000 BTC

tiền tệ/RON chuyển đổi
1 USD = 4.0797 RON
1 VND = 0.0002 RON
1 KRW = 0.0036 RON
1 TWD = 0.1459 RON
1 EUR = 4.9281 RON
1 GBP = 5.7281 RON
1 CNY = 0.6328 RON
1 MYR = 0.9889 RON
1 RUB = 0.0550 RON
1 AUD = 3.1515 RON

Tiền Của Romania

flag RON