tiền của Romania : Leu Romania lei

Romania

Leu Romania là đồng tiền của của Romania. Mã của của Leu Romania là RON. Chúng tôi sử dụng lei làm biểu tượng của của Leu Romania. Leu Romania được chia thành 100 bani. RON được quy định bởi National Bank of Romania.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Leu Romania , tiền của Romania

RON/tiền tệ chuyển đổi
1 RON = 1.6047 CNY
1 RON = 0.2051 EUR
1 RON = 25.0460 JPY
1 RON = 0.1854 GBP
1 RON = 18.9204 RUB
1 RON = 0.3402 AUD
1 RON = 0.9971 MYR
1 RON = 7.4784 THB
1 RON = 2231.1620 LAK
1 RON = 11.6044 PHP

tiền tệ/RON chuyển đổi
1 USD = 4.1707 RON
1 VND = 0.0002 RON
1 KRW = 0.0037 RON
1 TWD = 0.1458 RON
1 CNY = 0.6232 RON
1 EUR = 4.8746 RON
1 JPY = 0.0399 RON
1 GBP = 5.3926 RON
1 RUB = 0.0529 RON
1 AUD = 2.9396 RON

Tiền Của Romania

flag RON