tiền của Romania : Leu Romania lei

Romania

Leu Romania là đồng tiền của của Romania. Mã của của Leu Romania là RON. Chúng tôi sử dụng lei làm biểu tượng của của Leu Romania. Leu Romania được chia thành 100 bani. RON được quy định bởi National Bank of Romania.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Leu Romania , tiền của Romania

RON/tiền tệ chuyển đổi
1 RON = 0.2052 EUR
1 RON = 1.6145 CNY
1 RON = 25.5585 JPY
1 RON = 18.6760 RUB
1 RON = 0.1845 GBP
1 RON = 0.3324 AUD
1 RON = 0.9990 MYR
1 RON = 7.4422 THB
1 RON = 11.8139 PHP
1 RON = 0.0000 BTC

tiền tệ/RON chuyển đổi
1 USD = 4.0736 RON
1 VND = 0.0002 RON
1 KRW = 0.0037 RON
1 TWD = 0.1428 RON
1 EUR = 4.8736 RON
1 CNY = 0.6194 RON
1 JPY = 0.0391 RON
1 RUB = 0.0535 RON
1 GBP = 5.4205 RON
1 AUD = 3.0085 RON

Tiền Của Romania

flag RON