tiền của Romania : Leu Romania lei

Romania

Leu Romania là đồng tiền của của Romania. Mã của của Leu Romania là RON. Chúng tôi sử dụng lei làm biểu tượng của của Leu Romania. Leu Romania được chia thành 100 bani. RON được quy định bởi National Bank of Romania.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Leu Romania , tiền của Romania

RON/tiền tệ chuyển đổi
1 RON = 6.3244 TWD
1 RON = 28.7768 JPY
1 RON = 7.5113 THB
1 RON = 0.2021 EUR
1 RON = 0.1758 GBP
1 RON = 11.7164 PHP
1 RON = 86.2355 AOA
1 RON = 0.9234 MYR
1 RON = 3273.1837 LAK
1 RON = 0.3056 AUD

tiền tệ/RON chuyển đổi
1 USD = 5.0340 RON
1 VND = 0.0002 RON
1 CNY = 0.7074 RON
1 KRW = 0.0035 RON
1 TWD = 0.1581 RON
1 JPY = 0.0348 RON
1 THB = 0.1331 RON
1 EUR = 4.9477 RON
1 GBP = 5.6888 RON
1 PHP = 0.0854 RON

Tiền Của Romania

flag RON
.