Sự phát triển của Leu Romania / euro

RON

Sự phát triển của EUR / RON

Ngày tốt nhất để đổi từ Leu Romania sang euro là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Leu Romania = 364.66006 euro

Ngày xấu nhất để đổi từ Leu Romania sang euro là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Leu Romania = 201.99857 euro