Sự phát triển của Riyal Ả Rập Xê-út / Dirham Ma-rốc

SAR

Sự phát triển của MAD / SAR

Ngày tốt nhất để đổi từ Riyal Ả Rập Xê-út sang Dirham Ma-rốc là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Riyal Ả Rập Xê-út = 294.8763 Dirham Ma-rốc

Ngày xấu nhất để đổi từ Riyal Ả Rập Xê-út sang Dirham Ma-rốc là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Riyal Ả Rập Xê-út = 191.8029 Dirham Ma-rốc