Sự phát triển của Dirham Ma-rốc / Riyal Ả Rập Xê-út

MAD

Sự phát triển của SAR / MAD

Ngày tốt nhất để đổi từ Dirham Ma-rốc sang Riyal Ả Rập Xê-út là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dirham Ma-rốc = 52.1369 Riyal Ả Rập Xê-út

Ngày xấu nhất để đổi từ Dirham Ma-rốc sang Riyal Ả Rập Xê-út là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dirham Ma-rốc = 33.9125 Riyal Ả Rập Xê-út