chuyển đổi Đô la quần đảo Solomon (SBD) Rupiah Indonesia (IDR)

$
Rp

Bộ chuyển đổi Đô la quần đảo Solomon/Rupiah Indonesia được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of Solomon Islands, Bank Indonesia), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la quần đảo Solomon sang Rupiah Indonesia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la quần đảo Solomon = 205 591.6001 Rupiah Indonesia

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la quần đảo Solomon sang Rupiah Indonesia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la quần đảo Solomon = 109 935.9614 Rupiah Indonesia

bảng chuyển đổi: Đô la quần đảo Solomon/Rupiah Indonesia

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
1 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 1 771.45 Rupiah Indonesia IDR
2 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 3 542.91 Rupiah Indonesia IDR
3 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 5 314.36 Rupiah Indonesia IDR
4 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 7 085.82 Rupiah Indonesia IDR
5 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 8 857.27 Rupiah Indonesia IDR
6 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 10 628.72 Rupiah Indonesia IDR
7 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 12 400.18 Rupiah Indonesia IDR
8 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 14 171.63 Rupiah Indonesia IDR
9 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 15 943.09 Rupiah Indonesia IDR
10 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 17 714.54 Rupiah Indonesia IDR
15 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 26 571.81 Rupiah Indonesia IDR
20 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 35 429.08 Rupiah Indonesia IDR
25 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 44 286.35 Rupiah Indonesia IDR
30 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 53 143.62 Rupiah Indonesia IDR
40 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 70 858.16 Rupiah Indonesia IDR
50 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 88 572.71 Rupiah Indonesia IDR
60 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 106 287.25 Rupiah Indonesia IDR
70 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 124 001.79 Rupiah Indonesia IDR
80 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 141 716.33 Rupiah Indonesia IDR
90 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 159 430.87 Rupiah Indonesia IDR
100 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 177 145.41 Rupiah Indonesia IDR
150 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 265 718.12 Rupiah Indonesia IDR
200 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 354 290.82 Rupiah Indonesia IDR
500 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 885 727.05 Rupiah Indonesia IDR
1 000 Đô la quần đảo Solomon SBD SBD IDR 1 771 454.10 Rupiah Indonesia IDR

Lịch sử Đô la quần đảo Solomon / Rupiah Indonesia

Lịch sử của giá hàng ngày SBD /IDR kể từ Thứ ba, 1 Tháng sáu 2010.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đô la quần đảo Solomon = 2055.9160011205 Rupiah Indonesia

tối thiểu trên

  • 1 Đô la quần đảo Solomon = 1099.3596139542 Rupiah Indonesia
Date SBD/IDR
1 793.8059
1 786.0335
1 811.8185
1 820.1493
1 837.3698
1 854.0708
1 894.9894
1 964.0868
1 932.4403
2 055.9160
1 839.5086
1 708.3254
1 725.3678
1 679.7396
1 657.9144
1 657.8387
1 662.1405
1 592.2639
1 634.0618
1 659.9981
1 673.2073
1 681.0980
1 681.5073
1 694.7956
1 693.6854
1 701.4464
1 701.5375
1 693.3940
1 693.4179
1 703.4873
1 699.5483
1 696.2731
1 710.2541
1 725.1771
1 722.0180
1 700.5710
1 689.5997
1 702.9311
1 753.2580
1 731.5147
1 766.8136
1 733.0318
1 725.7096
1 703.8338
1 685.9399
1 687.3188
1 720.3794
1 716.6010
1 724.0791
1 740.7481