tiền của Indonesia : Rupiah Indonesia Rp

Indonesia

Rupiah Indonesia là đồng tiền của của Indonesia. Mã của của Rupiah Indonesia là IDR. Chúng tôi sử dụng Rp làm biểu tượng của của Rupiah Indonesia. Rupiah Indonesia được chia thành 100 sens. IDR được quy định bởi Bank Indonesia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rupiah Indonesia , tiền của Indonesia

1000 индонезийски рупии
индонезийски рупии
500 индонезийски рупии
100000 индонезийски рупии
20000 индонезийски рупии
5000 индонезийски рупии
10000 индонезийски рупии
50000 индонезийски рупии
100 индонезийски рупии

Tiền Của Indonesia