tiền của Indonesia : Rupiah Indonesia Rp

Indonesia

Rupiah Indonesia là đồng tiền của của Indonesia. Mã của của Rupiah Indonesia là IDR. Chúng tôi sử dụng Rp làm biểu tượng của của Rupiah Indonesia. Rupiah Indonesia được chia thành 100 sens. IDR được quy định bởi Bank Indonesia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rupiah Indonesia , tiền của Indonesia

1000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
รูเปียห์อินโดนีเซีย
500 รูเปียห์อินโดนีเซีย
100000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
20000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
5000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
10000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
50000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
100 รูเปียห์อินโดนีเซีย

Tiền Của Indonesia