tiền của Indonesia : Rupiah Indonesia Rp

Indonesia

Rupiah Indonesia là đồng tiền của của Indonesia. Mã của của Rupiah Indonesia là IDR. Chúng tôi sử dụng Rp làm biểu tượng của của Rupiah Indonesia. Rupiah Indonesia được chia thành 100 sens. IDR được quy định bởi Bank Indonesia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rupiah Indonesia , tiền của Indonesia

1000 rupias indonesias
rupias indonesias
500 rupias indonesias
100000 rupias indonesias
20000 rupias indonesias
5000 rupias indonesias
10000 rupias indonesias
50000 rupias indonesias
100 rupias indonesias

Tiền Của Indonesia