tiền của Indonesia : Rupiah Indonesia Rp

Indonesia

Rupiah Indonesia là đồng tiền của của Indonesia. Mã của của Rupiah Indonesia là IDR. Chúng tôi sử dụng Rp làm biểu tượng của của Rupiah Indonesia. Rupiah Indonesia được chia thành 100 sens. IDR được quy định bởi Bank Indonesia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rupiah Indonesia , tiền của Indonesia

1000 rupii indonezyjskiej
rupii indonezyjskiej
500 rupii indonezyjskiej
100000 rupii indonezyjskiej
20000 rupii indonezyjskiej
5000 rupii indonezyjskiej
10000 rupii indonezyjskiej
50000 rupii indonezyjskiej
100 rupii indonezyjskiej

Tiền Của Indonesia