tiền của Indonesia : Rupiah Indonesia Rp

Indonesia

Rupiah Indonesia là đồng tiền của của Indonesia. Mã của của Rupiah Indonesia là IDR. Chúng tôi sử dụng Rp làm biểu tượng của của Rupiah Indonesia. Rupiah Indonesia được chia thành 100 sens. IDR được quy định bởi Bank Indonesia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rupiah Indonesia , tiền của Indonesia

1000 indonezijskih rupija
indonezijskih rupija
500 indonezijskih rupija
100000 indonezijskih rupija
20000 indonezijskih rupija
5000 indonezijskih rupija
10000 indonezijskih rupija
50000 indonezijskih rupija
100 indonezijskih rupija

Tiền Của Indonesia

.