tiền của Indonesia : Rupiah Indonesia Rp

Indonesia

Rupiah Indonesia là đồng tiền của của Indonesia. Mã của của Rupiah Indonesia là IDR. Chúng tôi sử dụng Rp làm biểu tượng của của Rupiah Indonesia. Rupiah Indonesia được chia thành 100 sens. IDR được quy định bởi Bank Indonesia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rupiah Indonesia , tiền của Indonesia

1000 індонезійські рупії
індонезійські рупії
500 індонезійські рупії
100000 індонезійські рупії
20000 індонезійські рупії
5000 індонезійські рупії
10000 індонезійські рупії
50000 індонезійські рупії
100 індонезійські рупії

Tiền Của Indonesia

.