Sự phát triển của Krona Thụy Điển / Bảng Ai Cập

SEK

Sự phát triển của EGP / SEK

Ngày tốt nhất để đổi từ Krona Thụy Điển sang Bảng Ai Cập là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Krona Thụy Điển = 224.9827 Bảng Ai Cập

Ngày xấu nhất để đổi từ Krona Thụy Điển sang Bảng Ai Cập là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Krona Thụy Điển = 40.7240 Bảng Ai Cập