Sự phát triển của Đô la Singapore / Ringgit Malaysia

SGD

Sự phát triển của MYR / SGD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Singapore sang Ringgit Malaysia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Singapore = 325.2855 Ringgit Malaysia

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Singapore sang Ringgit Malaysia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Singapore = 210.4304 Ringgit Malaysia