Sự phát triển của Bảng Syria / Bảng Anh

SYP

Sự phát triển của GBP / SYP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Syria sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Bảng Syria = 1 683.0875896 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Syria sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Bảng Syria = 55.8936291 Bảng Anh