tiền của Swaziland : Lilangeni Swaziland L

Swaziland

Lilangeni Swaziland là đồng tiền của của Swaziland. Mã của của Lilangeni Swaziland là SZL. Chúng tôi sử dụng L làm biểu tượng của của Lilangeni Swaziland. Lilangeni Swaziland được chia thành 100 cents. SZL được quy định bởi The Central Bank of Swaziland.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tiền Của Swaziland

flag SZL