Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Manat Azerbaijan

TRY

Sự phát triển của AZN / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Manat Azerbaijan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 702.23282 Manat Azerbaijan

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Manat Azerbaijan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 62.47336 Manat Azerbaijan