Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / euro

TRY

Sự phát triển của EUR / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang euro là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 6 406.806591 euro

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang euro là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 281.560861 euro