Sự phát triển của euro / Lia Thổ Nhĩ Kỳ

EUR

Sự phát triển của TRY / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 1 874.0000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 112.7440 Lia Thổ Nhĩ Kỳ