Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / forint Hungary

TRY

Sự phát triển của HUF / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang forint Hungary là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 17 158.3504 forint Hungary

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang forint Hungary là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 1 958.6713 forint Hungary