Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Rupiah Indonesia

TRY

Sự phát triển của IDR / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Rupiah Indonesia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 823 867.5098 Rupiah Indonesia

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Rupiah Indonesia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 50 022.3081 Rupiah Indonesia