Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Rupee Sri Lanka

TRY

Sự phát triển của LKR / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Rupee Sri Lanka là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 9 591.7037 Rupee Sri Lanka

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Rupee Sri Lanka là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 1 220.3202 Rupee Sri Lanka