Sự phát triển của Shilling Tanzania / Rupee Pakistan

TZS

Sự phát triển của PKR / TZS

Ngày tốt nhất để đổi từ Shilling Tanzania sang Rupee Pakistan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Shilling Tanzania = 90.83823 Rupee Pakistan

Ngày xấu nhất để đổi từ Shilling Tanzania sang Rupee Pakistan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Shilling Tanzania = 42.57884 Rupee Pakistan