Sự phát triển của Rupee Pakistan / Shilling Tanzania

PKR

Sự phát triển của TZS / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Shilling Tanzania là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Pakistan = 2 348.5843 Shilling Tanzania

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Shilling Tanzania là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Pakistan = 1 367.1898 Shilling Tanzania