Sự phát triển của Đô la Mỹ / Peso Philipin

USD

Sự phát triển của PHP / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Peso Philipin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 5 923.0018 Peso Philipin

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Peso Philipin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 4 023.4996 Peso Philipin