Sự phát triển của Peso Philipin / Đô la Mỹ

PHP

Sự phát triển của USD / PHP

Ngày tốt nhất để đổi từ Peso Philipin sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Peso Philipin = 248.539854 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Peso Philipin sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Peso Philipin = 168.833310 Đô la Mỹ