Sự phát triển của Đô la Mỹ / Leu Romania

USD

Sự phát triển của RON / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Leu Romania là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 454.9581 Leu Romania

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Leu Romania là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 222.8431 Leu Romania