Sự phát triển của Đô la Mỹ / Đô la Singapore

USD

Sự phát triển của SGD / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Đô la Singapore là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 172.7093 Đô la Singapore

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Đô la Singapore là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 120.1807 Đô la Singapore