Sự phát triển của Đô la Mỹ / Ripple

USD

Sự phát triển của XRP / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Ripple là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 24 434.7539 Ripple

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Ripple là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 29.4574 Ripple