Sự phát triển của Ripple / Đô la Mỹ

XRP

Sự phát triển của USD / XRP

Ngày tốt nhất để đổi từ Ripple sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Ripple = 339.4731 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Ripple sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Ripple = 0.4093 Đô la Mỹ