Sự phát triển của Đồng Việt Nam / Nhân dân tệ

VND

Sự phát triển của CNY / VND

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Nhân dân tệ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000000 Đồng Việt Nam = 575.03004156 Nhân dân tệ

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Nhân dân tệ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000000 Đồng Việt Nam = 275.15475025 Nhân dân tệ