Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam (VND) Nhân dân tệ (CNY)

¥

Bộ chuyển đổi Đồng Việt Nam/Nhân dân tệ được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (State Bank of Vietnam, People's Bank of China), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Nhân dân tệ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000000 Đồng Việt Nam = 309.21629108 Nhân dân tệ

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Nhân dân tệ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000000 Đồng Việt Nam = 277.63857603 Nhân dân tệ

Tiền Của Việt Nam

Tiền Của Trung Quốc

bảng chuyển đổi: Đồng Việt Nam/Nhân dân tệ

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
10 000 Đồng Việt Nam VND VND CNY 2.78 Nhân dân tệ CNY
20 000 Đồng Việt Nam VND VND CNY 5.57 Nhân dân tệ CNY
30 000 Đồng Việt Nam VND VND CNY 8.35 Nhân dân tệ CNY
40 000 Đồng Việt Nam VND VND CNY 11.13 Nhân dân tệ CNY
50 000 Đồng Việt Nam VND VND CNY 13.92 Nhân dân tệ CNY
100 000 Đồng Việt Nam VND VND CNY 27.83 Nhân dân tệ CNY
150 000 Đồng Việt Nam VND VND CNY 41.75 Nhân dân tệ CNY
200 000 Đồng Việt Nam VND VND CNY 55.66 Nhân dân tệ CNY
250 000 Đồng Việt Nam VND VND CNY 69.58 Nhân dân tệ CNY
1 000 000 Đồng Việt Nam VND VND CNY 278.30 Nhân dân tệ CNY
5 000 000 Đồng Việt Nam VND VND CNY 1 391.50 Nhân dân tệ CNY

bảng chuyển đổi: VND/CNY

Lịch sử Đồng Việt Nam / Nhân dân tệ

Lịch sử của giá hàng ngày VND /CNY kể từ Thứ hai, 11 Tháng năm 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Đồng Việt Nam = 0.00030922 Nhân dân tệ

tối thiểu trên

1 Đồng Việt Nam = 0.00027764 Nhân dân tệ

Lịch sử giá CNY / VND

Date VND/CNY
0.00027764
0.00028084
0.00028119
0.00028216
0.00028397
0.00028661
0.00028467
0.00028212
0.00028171
0.00028294
0.00028085
0.00028141
0.00028062
0.00028105
0.00028036
0.00028062
0.00028175
0.00028089
0.00027902
0.00028313
0.00028485
0.00028310
0.00028226
0.00028310
0.00028268
0.00028483
0.00028448
0.00028846
0.00028931
0.00028834
0.00029103
0.00029356
0.00029418
0.00029301
0.00029370
0.00029477
0.00029595
0.00029760
0.00029979
0.00030012
0.00030213
0.00030286
0.00030130
0.00030228
0.00030295
0.00030414
0.00030627
0.00030786
0.00030500
0.00030691
0.00030617
0.00030754
0.00030408