Tỷ giá hối đoái Bạch kim (XPT) Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri (BGL)

XPT
BGL
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi XPT/BGL được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạch kim sang Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bạch kim = 131 474 746.3883 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạch kim sang Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bạch kim = 131 474 746.3883 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri

Lịch sử Bạch kim / Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri

Lịch sử của giá hàng ngày XPT /BGL kể từ Chủ nhật, 15 Tháng mười một 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Bạch kim = 2000535.3464507 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri

tối thiểu trên

  • 1 Bạch kim = 45969.267693577 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
Date XPT/BGL
1 589 626.0535
1 582 652.9539
1 585 540.4496
1 584 208.1389
1 584 345.8398
1 579 097.3680
1 584 604.7887
1 605 836.4193
1 586 583.3874
1 596 958.5156
1 594 327.1178
1 594 483.3867
1 587 677.8020
1 594 017.4423
1 610 725.8742
1 592 574.4993
1 582 646.8351
1 582 240.5941
1 582 103.0748
1 622 421.4653
1 620 747.9470
1 609 192.1868
1 580 628.4754
1 578 309.4614
1 576 809.5845
1 576 986.9552
1 564 576.7674
1 553 311.4660
1 548 809.8443
1 550 815.5384
1 577 589.4053
1 576 373.1038
1 576 443.1835
1 609 552.9660
1 641 211.1244
1 641 437.0715
1 644 249.0374
1 666 814.3742
1 665 650.4671
1 665 366.7010
1 638 428.8694
1 625 278.3594
1 621 084.9115
1 617 265.6754
1 636 715.0890
1 540 395.3690
1 540 479.0221
1 626 413.5568
1 560 908.2565
1 568 515.3406
chuyển đổi trong Kết quả -
1 XPT BGL 1 Bạch kim XPT = 1 585 513.94 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
2 XPT BGL 2 Bạch kim XPT = 3 171 027.89 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
15 XPT BGL 15 Bạch kim XPT = 23 782 709.14 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
50 XPT BGL 50 Bạch kim XPT = 79 275 697.15 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL

bảng chuyển đổi

Bạch kim (XPT)/Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri (BGL)
1 Bạch kim = 1 585 513.94 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
2 Bạch kim = 3 171 027.89 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
3 Bạch kim = 4 756 541.83 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
4 Bạch kim = 6 342 055.77 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
5 Bạch kim = 7 927 569.71 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
6 Bạch kim = 9 513 083.66 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
7 Bạch kim = 11 098 597.60 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
8 Bạch kim = 12 684 111.54 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
9 Bạch kim = 14 269 625.49 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
10 Bạch kim = 15 855 139.43 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
15 Bạch kim = 23 782 709.14 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
20 Bạch kim = 31 710 278.86 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
25 Bạch kim = 39 637 848.57 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
30 Bạch kim = 47 565 418.29 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
40 Bạch kim = 63 420 557.72 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
50 Bạch kim = 79 275 697.15 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
60 Bạch kim = 95 130 836.57 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
70 Bạch kim = 110 985 976.00 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
80 Bạch kim = 126 841 115.43 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
90 Bạch kim = 142 696 254.86 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
100 Bạch kim = 158 551 394.29 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
150 Bạch kim = 237 827 091.44 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
200 Bạch kim = 317 102 788.58 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
500 Bạch kim = 792 756 971.45 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
1 000 Bạch kim = 1 585 513 942.90 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri