Tỷ giá hối đoái Bạch kim (XPT) Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri (BGL)

XPT
BGL

Bộ chuyển đổi Bạch kim/Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng , công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạch kim sang Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bạch kim = 182 559 387.6884 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạch kim sang Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bạch kim = 139 414.0917 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri

Bạch Kim

bảng chuyển đổi: Bạch kim/Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Bạch kim XPT XPT BGL 1 564 017.27 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
2 Bạch kim XPT XPT BGL 3 128 034.54 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
3 Bạch kim XPT XPT BGL 4 692 051.82 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
4 Bạch kim XPT XPT BGL 6 256 069.09 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
5 Bạch kim XPT XPT BGL 7 820 086.36 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
10 Bạch kim XPT XPT BGL 15 640 172.72 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
15 Bạch kim XPT XPT BGL 23 460 259.08 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
20 Bạch kim XPT XPT BGL 31 280 345.43 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
25 Bạch kim XPT XPT BGL 39 100 431.79 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
100 Bạch kim XPT XPT BGL 156 401 727.17 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
500 Bạch kim XPT XPT BGL 782 008 635.85 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL

bảng chuyển đổi: XPT/BGL

Lịch sử Bạch kim / Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri

Lịch sử của giá hàng ngày XPT /BGL kể từ Thứ hai, 25 Tháng mười một 2019.

Tối đa đã đạt được

1 Bạch kim = 1 825 593.8769 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri

tối thiểu trên

1 Bạch kim = 1 394.1409 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri

Lịch sử giá BGL / XPT

Date XPT/BGL
1 562 460.5552
1 529 449.4839
1 445 584.3657
1 448 874.8315
1 450 860.8348
1 427 916.3837
1 455 037.2829
1 496 289.2687
1 485 506.8060
1 479 404.6016
1 584 317.6331
1 510 318.4556
1 526 940.8247
1 528 258.5424
1 570 346.8765
1 651 716.7998
1 538 332.0618
1 604 382.1727
1 450 808.1805
1 433 471.3621
1 420 593.1648
1 423 460.9954
1 436 690.1719
1 433 381.9445
1 455 619.8046
1 495 199.2172
1 520 500.0233
1 464 634.2103
1 377 499.2077
1 379 850.7041
1 377 247.1534
1 394.1409
1 346 641.4928
1 354 796.2569
1 291 874.1826
1 197 483.7762
1 167 621.8791
1 495 740.5481
1 526 087.4654
1 741 108.3908
1 751 008.7951
1 727 264.6991
1 712 980.6429
1 751 697.3899
1 805 967.9485
1 712 202.1256
1 683 345.3819
1 672 610.4953
1 647 231.2292
1 630 902.2538
1 582 652.9539
1 586 583.3874
1 592 574.4993