tiền của Nam Tư : Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi YUN

Nam Tư

Vào 1 Th01 1990, đồng dinar nam tư có thể chuyển đổi (YUN) đã thay thế cho █ (YUD). Vào 24 Th07 1992, █ (YUM) đã thay thế cho đồng dinar nam tư có thể chuyển đổi (YUN). Mã của của Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi là YUN. Chúng tôi sử dụng YUN làm biểu tượng của của Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi , tiền của Nam Tư

Tiền Của Nam Tư

flag YUN
  • ISO4217 : YUN