Đô la New Zealand Yên Nhật (NZD/JPY) NZD/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 88.42 89.07 ngày 0.48%
phạm vi hàng tuần 88.18 89.07 tuần 0.48%
phạm vi hàng tháng 86.3 89.07 tháng 2.24%
phạm vi hàng năm 80.43 89.7 năm 6.72%
88.86 0.42 0.48%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập