ENERGY

Dầu Thô Brent 65.18 -2.48 %
Dầu Tây Texas 61.64 -2.86 %
Khi tự nhiên 2.86 0.39 %

METAL

Vàng (usd) 1734.38 -2.01 %
Bạc (usd) 26.6715 -2.96 %
Đồng (usd) 4.0864 -2.57 %
sự che chở (usd) 2326.95 -3.4 %
bạch kim (usd) 1194.9 -2.29 %

AGRICULTURE

Ngô 5.47 -0.05 %
Đậu nành 14.06 -0.1 %
Đường 0.171 -2.32 %
Lúa mì 6.53 -2.36 %
  Đăng nhập