Sự phát triển của Dirham UAE / Lempira Honduras

AED

Sự phát triển của HNL / AED

Ngày tốt nhất để đổi từ Dirham UAE sang Lempira Honduras là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dirham UAE = 688.9106 Lempira Honduras

Ngày xấu nhất để đổi từ Dirham UAE sang Lempira Honduras là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dirham UAE = 404.7984 Lempira Honduras