Sự phát triển của Lempira Honduras / Dirham UAE

HNL

Sự phát triển của AED / HNL

Ngày tốt nhất để đổi từ Lempira Honduras sang Dirham UAE là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Lempira Honduras = 247.03655 Dirham UAE

Ngày xấu nhất để đổi từ Lempira Honduras sang Dirham UAE là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Lempira Honduras = 145.15672 Dirham UAE